Wycofanie wniosku złożonego w ZUS

Celem tego postu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na prawo do wycofania złożonego w ZUS wniosku i skutki niewycofania wniosku w odpowiednim terminie. Może więcej informacji na temat instytucji wycofania wniosku pojawi się w komentarzach Czytelników?

Nie każda decyzja ZUS jest taka, że chcielibyśmy, aby była prawomocna. Wydana przez ZUS decyzja jest opatrzona pouczeniem, w którym ZUS informuje, że w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji można odwołać się do sądu za pośrednictwem oddziału ZUS; w sprawach o emerytury właściwym jako sąd I instancji jest sąd okręgowy. Po tym terminie decyzja staje się prawomocna. Czytaj dalej

Petycja w Senacie (art. 25 ust. 1b) – posiedzenie Komisji PCPP 14 lipca 2016 r.

/Ostatnia aktualizacja 20.07.2016 r./

Właśnie pojawił się porządek posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 14 lipca 2016 r. Punkt 3 (ostatni) posiedzenia:

Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej osób urodzonych po 1948 r., które wcześniej pobierały wcześniejszą emeryturę (P9-29/16).

Do punktu z petycją P9-29/16 dołączony jest materiał, opracowany przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu:

Wyświetl plik pdf   Materiał do petycji P9-29/16

Wyrażam nadzieję wielu aktywnych i zainteresowanych sprawą emerytek, że w czwartkowym posiedzeniu Komisji PCPP weźmie udział Rzecznik Praw Obywatelskich – zgodnie z wypowiedzią Pana dra Adama Bodnara na spotkaniu regionalnym 7 lipca br. – jeśli nie osobiście Pan Adam Bodnar, to Pan Lesław Nawacki lub Pan Stanisław Trociuk.

Czytaj dalej

Petycja w Senacie (art. 25 ust. 1b). Wysyłamy apel do Senatorów

/Aktualizacja: 27.06.2016/

Dyskusja o petycji – zarejestrowanej w Senacie jako petycja P9-29/16 – toczy się od maja, poczynając od tego komentarza Kibica. W piątek 24 czerwca br. ukazała się informacja, że już we wtorek 28 czerwca odbędzie się posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na którym będzie rozpatrywana petycja P9-29/16.

W trybie pilnym aktywna emerytka przygotowała, za co stokrotnie dziękujemy, apel do Komisji i uwagi obywatelskie, o czym szczegółowo w tym komentarzu, z którego czerpię dalszą treść tego postu.

__________________

27.06.2016
Rozpatrzenie petycji P9-29/16 przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zostało zdjęte z porządku posiedzenia 28 czerwca br. Czytaj dalej

Wskaźnik waloryzacji składek i kapitału początkowego za 2015 (waloryzacja od 1 czerwca 2016)

/Aktualizacja 25.06.2016 r./

Podstawą wyliczenia emerytury „kapitałowej” jest suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, przy czym kapitał początkowy to w pewnym sensie odtworzone składki na ubezpieczenie społeczne sprzed 1999 r. Waloryzacji kapitału początkowego (art. 173 ustawy o e.r. z FUS) dokonuje się według zasad określonych w art. 25 dla składek, zatem wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego jest taki sam jak wskaźnik waloryzacji składek. Ponieważ art. 25 ust. 12 stanowi:
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.,
więc minister ogłasza wskaźnik waloryzacji składek, a należy przez to rozumieć wskaźnik waloryzacji składek i kapitału początkowego. Czytaj dalej

Ministerialna strategia zniechęcania aktywnych emerytek?

Jotownia otrzymała od zaprzyjaźnionych Pań trzy pisma wysłane w maju br. z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS do szczególnie aktywnych emerytek. Dwie odpowiedzi zostały udzielone emerytkom z rocznika 1953, jedna emerytce urodzonej w roku 1952. Jeśli inne Panie otrzymały podobne odpowiedzi, to proszę o tym pisać.
Z treści tych lapidarnych odpowiedzi nie wynika, aby stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Społecznych było znane kierownictwu Ministerstwa, uzgodnione lub wyrażone z upoważnienia oraz by realizowało ustaloną, aktualną politykę Ministra w tym zakresie. Nadal więc nie wiadomo, czy wiceminister Marcin Zieleniecki podtrzymuje stanowisko wyrażone przez Niego jedynie w odpowiedziach na interpelacje poselskie – udzielonych w marcu i na początku kwietnia, o treści identycznej z podpisanymi przez Marka Buciora wcześniejszymi pismami w sprawie R. 1953 oraz R. 1952.
Trzy kolejne terminy zapisanych spotkań z ministrem Marcinem Zielenieckim okazały się nieskuteczne. Czytaj dalej

Na emeryturę? Oby nie w czerwcu!

Aktualizacja 4.06.2016

Kto wybiera się na emeryturę, a nie chce paść ofiarą zasad waloryzacji kapitału początkowego i zgromadzonych składek, powinien w czerwcu omijać ZUS szerokim łukiem. Mówiąc prosto, aby nie stracić na wysokości emerytury, wniosku o emeryturę nie należy składać w czerwcu.
Skąd się wzięło to niezwykłe działanie czerwca? Z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS! Czytaj dalej