Urlopy wychowawcze – kontynuacja 12.12.2016 r.

Niniejsza informacja jest swoistą aktualizacją wrześniowego postu Baszki: Urlopy wychowawcze – petycja w Senacie. Ma na celu ułatwienie czytelnikom dotarcia do aktualnego stanu prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych.

senat-urlopy-wychowawcze Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (posiedzenie nr 53) senatorowie wyrazili opinię Komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).

Czytaj dalej

Koszt 216 mln, 216 mln, 216… Błąd czy manipulacja?

Odpowiedź na frapujące tytułowe pytanie nie jest tak ważna, jak ważny jest efekt – senatorowie na podstawie nierzetelnych wyliczeń ZUS, po rozpatrzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk nr 285) wnoszą o odrzucenie projektu nowelizacji art. 25 ust. 1b.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Wyświetl plik pdf Druk nr 285 S

Z przebiegu dotychczasowych posiedzeń w sprawie petycji P9-29/16 i następnie druku senackiego nr 285 widać, że pracę u podstaw trzeba prowadzić na każdym etapie – od początku. Tego, co już poznali senatorowie z Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji – i na tej podstawie jednak zdecydowali o inicjatywie ustawodawczej – nie wiedzą senatorowie z następnych komisji, tu: połączone posiedzenie dwóch komisji w dniu 8 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej

Czy dorabiający „starzy” emeryci na pewno nie stracą, jeśli przeliczenie zamiast co kwartał będzie tylko raz na rok?

W artykule red. Mateusza Rzemka: Dorabianie do emerytury – szczegóły zmian, na stronie „Rzeczpospolitej” czytamy:
Tylko jedna podwyżka rocznie
[…] rząd w swoich rekomendacjach proponuje, aby przeliczanie było możliwe tylko raz w roku. Emeryci i renciści dorabiający do swoich świadczeń nie powinni na tym stracić, znacznie rzadziej niż obecnie będą jednak dostawali podwyżki świadczeń.

Artykuł uzupełnia opinia prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS:
Obecne zasady, które dają możliwość przeliczania świadczeń co kwartał, stanowią dla ZUS ogromne obciążenie. Obliczyliśmy, że w ciągu roku pracownicy ZUS podejmują ponad 4 mln takich działań. Każda taka decyzja przeliczeniowa wymaga bowiem wykonania pracy podobnej do ustalenia prawa do świadczenia. To zbyt duże obciążenie administracyjne dla Zakładu, a nakład pracy nie jest uzasadniony.

Czytaj dalej

Na „sztuczną kapitalizację wartości emerytury” spojrzenie pod różnym kątem

Termin „sztuczna kapitalizacja wartości emerytury” został użyty po raz pierwszy w marcu br. jako nowa broń, wytoczona przeciw wcześniejszym emerytkom w odpowiedziach MRPiPS – podpisanych przez Marka Buciora – udzielonych: Koleżance Krystynie z rocznika 1952 oraz blogowemu Sławkowi w sprawie Jego Mamy z rocznika 1953, zob. Odpowiedzi MRPiPS i RPO na pisma emerytki rocznik 1952 oraz Odpowiedź z MRPiPS na pismo w sprawie emerytki rocznik 1953. Zaraz po tych odpowiedziach, załatwiających zwykłego obywatela (dwuznaczność zamierzona), nastąpiły identyczne odpowiedzi na nowe interpelacje poselskie: Odpowiedzi na interpelacje poselskie w sprawie…; ze względu na wymóg formalny odpowiedzi kierowane do Sejmu zostały podpisane przez wiceministra Marcina Zielenieckiego.
Jeśli się mylę co do okoliczności (daty) użycia tego pojęcia, to proszę mnie poprawiać. Czytaj dalej

Petycja wielokrotna do Sejmu (art. 25 ust. 1b)

W porządku posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji zostało zaplanowane:

15 listopada 2016 (wtorek), godz. 10:00

petycja-w-sejmie-wielokrotna2Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie usunięcia negatywnych skutków ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 poz. 637) w zakresie, w jakim przewiduje ona pomniejszenie, w przypadku pobierania wcześniejszej emerytury, podstawy emerytury kapitałowej o sumę kwot pobranych wcześniejszych emerytur (BKSP-145-93/16)
– przedstawia poseł Magdalena Kochan.

Czytaj dalej