Wystąpienia RPO w sprawie wcześniejszych emerytów

Na skutek napływających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg od wcześniejszych emerytów, RPO wystąpił w sprawie problemu powstałego od 1.01.2013 r. do Pani Beaty Mazurek, Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz do Prezesa ZUS. Oba wystąpienia są z 4 lutego br.
W piśmie do Pani Prezes ZUS, Rzecznik zwrócił się z prośbą „o zajęcie stanowiska w kwestii prawidłowości przyjętej przez ZUS wykładni zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej dla osób, które pobierały dotychczas wcześniejszą emeryturę”. Czytaj dalej

Wyrok SO w Szczecinie w sprawie emerytki rocznik 1952 – korzystne skutki umorzenia P 11/14 przez TK

/Ostatnia aktualizacja 5.02.2016 r./

Wyrok SO w Szczecinie z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt VI U 2161/13, korzystny dla wcześniejszej emerytki rocznik 1952, jest prawomocny! ZUS nie złożył apelacji!

W sprawie, którą śledziliśmy od początku kwietnia 2014 roku, orzekała Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Pani Monika Miller-Młyńska.

Składamy Pani Sędzi wyrazy należnego szacunku oraz słowa podziękowania od emerytów za przyjęcie najwyższych standardów w orzecznictwie Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

„Obywatel ma prawo” i poselskie poniedziałki

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. – tak stanowi art. 61 Konstytucji (art. 61 ust. 1).
Tryb udzielania obywatelom informacji określają ustawy oraz Regulamin Sejmu i Regulamin Senatu. Czytaj dalej

Komisja Nadzwyczajna w 2012 r. a Komisja PSR w 2016 r. Kto odpowiada za jakość przepisów emerytalnych?

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) jest jednym z podmiotów, którym przysługuje prawo wniesienia projektu ustawy, może więc wnieść projekt ustawy o zmianie obejmującej art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, podobnie jak grupa co najmniej 15 posłów (art. 118 Konstytucji, art. 32 Regulaminu Sejmu).
Komisja PSR jako taka – z obecnej kadencji, ale także z poprzedniej VII kadencji – ma czystą kartę w krótkiej historii wprowadzenia reformy emerytalnej w 2012 r. (podwyższenie wieku emerytalnego, uruchomienie emerytur częściowych, dodanie do ustawy działającego wstecz art. 25 ust. 1b).
Rządowy projekt ustawy „o podwyższeniu wieku emerytalnego” nie został skierowany zgodnie z właściwością do Komisji PSR. Do przeprowadzenia przez Sejm stosownych projektów ustaw została powołana, przy burzliwej dyskusji i wielu głosach sprzeciwu, Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu zabezpieczenia społecznego.

Czytaj dalej

„Przepisy nie mogą działać wstecz”. Zgodne głosy szansą na rychły koniec problemu?

W dzisiejszym artykule „Związkowcy: Koniec z obniżaniem wypłat wcześniejszym emerytom” red. Bożena Wiktorowska przedstawia zgodny dwugłos związkowców w sprawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej, wprowadzonego w 2012 r. przy okazji wydłużenia pracy do 67 roku życia i uruchomienia emerytur częściowych – ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o e.r. z FUS.
Toczy się publiczna debata nad prezydenckim projektem ustawy „o obniżenia wieku emerytalnego”, 12 stycznia br. sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) przeprowadziła wysłuchanie publiczne. W opinii do projektu zmian „Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” domaga się podjęcia pilnych zmian legislacyjnych obejmujących art. 25 ust. 1b ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, czytamy w artykule (zob. s. 3-4 w piśmie z opinią).
Podobnie uważa OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
Czytaj dalej