Wniosek do RPO w sprawie art. 53 ust. 4 (przeliczenie po „30 miesiącach pracy”)

Kibic zainicjował dyskusję o wniosku do RPO i zamieścił wzór wniosku – za co bardzo dziękuję Kibicowi oraz Autorce wniosku – a ponieważ zrobił to w komentarzu, więc zamieszczam te ważne treści jako niniejszy wpis, aby odwiedzającym Jotownię było łatwiej dotrzeć do wniosku (z mapy blogu) oraz do wyroków (na podstawie hasła: Wyroki).

W związku z tym, że dyskusja nad zaproponowanym wnioskiem do RPO w sprawie art. 53 ust. 4 nie jest kontynuowana, zapraszam wszystkich zainteresowanych złożeniem tego wniosku Czytaj dalej

Emeryt wygrał w SO i SA. Skarga kasacyjna Skarbu Państwa w SN

Wyrokiem z 27 lutego 2014 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od Skarbu Państwa – Ministra Finansów na rzecz powoda kwotę odszkodowania z ustawowymi odsetkami do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda częściowy zwrotu kosztów procesu. Sąd przyjął, że w wyniku wejścia w życie art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z FUS powód musiał wybierać, czy chce nadal pozostawać w stosunku pracy i otrzymywać wynagrodzenie, czy rezygnuje z pracy, aby otrzymywać świadczenie emerytalne oraz to, że na skutek wydania aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją powód poniósł szkodę.
Od korzystnego dla emeryta wyroku Skarb Państwa wniósł apelację. 23 stycznia 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny uznał apelację za bezzasadną i ją oddalił. Czytaj dalej

Długo oczekiwana odpowiedź na interpelację w sprawie rocznika 1953

Przed chwilą niezawodny Kibic poinformował nas, że na stronie Sejmu została dzisiaj zamieszczona odpowiedź wiceministra Marcina Zielenieckiego na interpelację nr 1363, złożoną przez poseł Halinę Szydełko w sprawie emerytur kobiet urodzonych w 1953 r. Na tę odpowiedź czekaliśmy długo – została udzielona po regulaminowym terminie. Nadzieja towarzysząca wyczekiwaniu odpowiedzi była jak najbardziej uzasadniona, ponieważ interpelacja poseł Haliny Szydełko została wysłana do ministra RPiPS w tym samym dniu, co interpelacja nr 1313 poseł Ewy Kołodziej – 7 marca 2016 r. – przy czym odpowiedzi na interpelację poseł Ewy Kołodziej udzielono już 10 marca! Czytaj dalej

Jest ust. 1b i jakiś wyrok TK? Yes!

Nie jest moim celem roztrząsanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 maja 2014 r., sygn. akt K 43/12, w sprawie podwyższenia wieku uprawniającego do emerytury (Dz.U. 2014 poz. 684). Było na blogu pisane już kilka razy, że przepisy ustawy z 11 maja 2012 r. „o podwyższeniu wieku emerytalnego” zaskarżyło do TK trzech wnioskodawców (sprawy połączono), że żaden z wnioskodawców nie zaskarżył art. 1 pkt 6, na podstawie którego dodano nadzwyczajny art. 25 ust. 1b ustawy o e.r. z FUS. Teraz chcę jedynie zwrócić uwagę na jeden element obronno-atakującej taktyki, przyjętej przez ZUS. Czytaj dalej

Wywiad z prezes ZUS-u i petycja emerytki rocznik 1953

O obydwu pisanych przekazach dowiadujemy się z komentarzy Kibica, za co bardzo dziękuję (komentarz 1, komentarz 2).
Dziękuję także Gabik, po informacji której czekaliśmy od 18 lutego na wywiad z prezes ZUS dla Gazety Prawnej; po drodze był wywiad przeprowadzony dla „Rzeczpospolitej”, któremu nie przypisaliśmy odrębnego postu, informacje z linkiem –> tutaj, pod wpisem Prof. Gertruda Uścińska prezesem ZUS.
W dzisiejszym długim wywiadzie, przeprowadzonym przez Bożenę Wiktorowską i Grzegorza Osieckiego, jest obszerna część o stosowaniu przez ZUS art. 25 ust. 1b oraz o orzecznictwie sądów w tej sprawie. Czytaj dalej

Tablica trwania życia – 2016

/Ostatnia aktualizacja: 30.03.2016/

Zanim rdzenni Jotownianie – konserwatywni tradycjonaliści starej daty😉 – zaczną używać tablic trwania życia, troszkę czasu jeszcze upłynie. Doceniając jednakże walor informacyjny dorocznego komunikatu GUS, należy ten fakt odnotować. Robię to z przyjemnością, wszak każde ukazanie się nowej wersji trwania życia napawa optymizmem. Właśnie został opublikowany zapowiadany tegoroczny komunikat Prezesa GUS w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn Czytaj dalej