„Dobre praktyki na rzecz osób starszych” – ogólnopolska konferencja w MRPiPS

Nie mogę być obojętna wobec zaangażowania innych osób, także młodych, na rzecz seniorów i nieczuła na podejmowane działania i pojawiające się dalsze pomysły, stąd ten dzisiejszy post.
Wczoraj w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Dobre praktyki na rzecz osób starszych”.
Wyświetl plik pdf Program konferencji. Oficjalna informacja opublikowana po konferencji wraz ze zdjęciami jest na stronie ministerstwa TUTAJ. Relację także oficjalną, ale zamieszczoną tylko w komentarzu, przedstawiła nam blogowa Baszka, uczestniczka wczorajszej konferencji, która reprezentowała grupę obywatelską „Jotownia”, za co Koleżance bardzo dziękuję.
Zamieszczam poniżej zasadniczą treść komentarza Baszki oraz pliki, które można pobrać, aby realizować pomysły kreatywnych emerytek i nie tylko ich. Czytaj dalej

Aktywność obywatelska i parlamentarna. Wersja 2016

Niektóre emerytki są rozgoryczone i mają do tego prawo, inne z kolei są zmęczone trzyletnimi zmaganiami o dozę normalności w przepisach emerytalnych i o przyzwoite stosowanie prawa emerytalnego, i do tego zmęczenia też mają prawo.

Obecnie ruch w kierunku poprawienia przepisów emerytalnych – a więc także odbudowywania zaufania emerytów do Państwa – jest po stronie senatorów i posłów.

Emeryci powinni jednak jeszcze raz się zmobilizować, a potencjał tej grupy społecznej jest duży. Gdyby nie aktywność obywatelska emerytów, nie byłoby nie tylko petycji, nad którymi pracują parlamentarzyści, ale nie byłoby także: Czytaj dalej

Inicjatywa ustawodawcza Senatu – efekt petycji w sprawie art. 25 ust. 1b

Jak wiemy, prace senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, do której została skierowana petycja P9-29/16, zaowocowały podjęciem inicjatywy ustawodawczej – projektem ustawy ograniczającej stosowanie art. 25 ust. 1b.

Wniesienie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 285) zapoczątkowało proces legislacyjny tego projektu w Senacie, który łatwiej będzie nam śledzić i komentować pod odrębnym postem. Odciążymy w ten sposób rekordowo komentowany post Petycja w Senacie (art. 25 ust. 1b) – posiedzenie Komisji 14 lipca oraz 20 września 2016 r., którego liczne i ważne wątki dyskusyjne jest coraz trudniej wyłuskać pośród niemal 400 komentarzy.
Zgodnie z informacją na stronie internetowej Senatu, do 3 listopada 2016 r. projekt ustawy będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Czytaj dalej

Pytanie prawne SO w Szczecinie do Trybunału Konstytucyjnego – art. 25 ust. 1b, rocznik 1953

Niezwykle cenną informację o tym, że Sąd Okręgowy w Szczecinie postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu do rozstrzygnięcia pytanie prawne związane ze stosowaniem art. 25 ust. 1b do kobiet urodzonych w roku 1953, otrzymaliśmy bezpośrednio od sądu pytającego 19 września br.
W tym miejscu jeszcze raz wyrażam słowa szacunku, uznania i wdzięczności dla Pani Sędzi Moniki Miller-Młyńskiej.

Przeczytaliśmy dotychczas wiele uzasadnień wyroków sądów, liczne spośród nich zawierają standardowe sformułowania, niekiedy zastosowane wręcz bezrefleksyjnie, tym bardziej doceniamy decyzję o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym oraz trud napisania uzasadnienia postanowienia przedstawianego Trybunałowi.

Czytaj dalej

Skuteczna apelacja emerytki ’53 w sprawie o przeliczenie „po 30 miesiącach” pracy (art. 53 ust. 4)

O wygranej w SA o przeliczenie „po 30 miesiącach” pracy Kibic poinformował nas w komentarzu. Kolejny korzystny wyrok SA, tym razem z 16 czerwca 2016 r., jest zbyt ważny, a opublikowane 26 września 2016 r. uzasadnienie tegoż orzeczenia zbyt cenne, aby informacja zawieruszyła się wśród wielu wpisów, stąd ten oddzielny post. Czytaj dalej

Wygrana w SA o emeryturę „kapitałową” (rocznik 1949, art. 25 ust. 1b)

Od listopada ubiegłego roku kibicowaliśmy blogowej koleżance w apelacji o emeryturę „kapitałową” po emeryturze „wcześniejszej”. O korzystnym dla apelującej wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie o sygnaturze III AUa 190/16 wiemy już od miesiąca, zob. komentarz Kibica z 5 września br. (i sąsiednie komentarze) pod postem o obecnym tytule: Rocznik 1952 i nowe okoliczności. R. 1953 i inne też na drodze sądowej, a teraz można zapoznać się z treścią uzasadnienia tegoż wyroku. Czytaj dalej