Ministerialna strategia zniechęcania aktywnych emerytek?

Jotownia otrzymała od zaprzyjaźnionych Pań trzy pisma wysłane w maju br. z Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS do szczególnie aktywnych emerytek. Dwie odpowiedzi zostały udzielone emerytkom z rocznika 1953, jedna emerytce urodzonej w roku 1952. Jeśli inne Panie otrzymały podobne odpowiedzi, to proszę o tym pisać.
Z treści tych lapidarnych odpowiedzi nie wynika, aby stanowisko Departamentu Ubezpieczeń Społecznych było znane kierownictwu Ministerstwa, uzgodnione lub wyrażone z upoważnienia oraz by realizowało ustaloną, aktualną politykę Ministra w tym zakresie. Nadal więc nie wiadomo, czy wiceminister Marcin Zieleniecki podtrzymuje stanowisko wyrażone przez Niego jedynie w odpowiedziach na interpelacje poselskie – udzielonych w marcu i na początku kwietnia, o treści identycznej z podpisanymi przez Marka Buciora wcześniejszymi pismami w sprawie R. 1953 oraz R. 1952.
Trzy kolejne terminy zapisanych spotkań z ministrem Marcinem Zielenieckim okazały się nieskuteczne. Czytaj dalej

Na emeryturę? Oby nie w czerwcu!

Kto wybiera się na emeryturę, a nie chce paść ofiarą zasad waloryzacji kapitału początkowego i zgromadzonych składek, powinien w czerwcu omijać ZUS szerokim łukiem. Mówiąc prosto, aby nie stracić na wysokości emerytury, wniosku o emeryturę nie należy składać w czerwcu.
Skąd się wzięło to niezwykłe działanie czerwca? Z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS! Czytaj dalej

Rzecznik Praw Obywatelskich informuje aktywną emerytkę

Dziękuję Koleżance o blogowym nicku Mery za różne formy aktywności na rzecz emerytów. W kwietniu Mery wzięła udział w spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dr Adamem Bodnarem (z cyklu wizyt regionalnych RPO), zob. komentarze, a teraz mogę zamieścić nadesłane przez Nią skany odpowiedzi od RPO. Dzięki temu możemy w piśmie od RPO zapoznać się z bardzo interesującą i cenną informacjąCzytaj dalej

Urlopy wychowawcze ur. przed 1949 r. w Trybunale Konstytucyjnym (P 2/16)

Komentarz Kibica, za który bardzo dziękuję, dojrzał do tego, aby wstawić go w post. Sprawa ma już ciąg dalszy, o czym będzie w następnym poście.

Powinno Państwa zainteresować kolejne pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie (sędzi Moniki Miller-Młyńskiej) – P 2/16: Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych w starym i nowym systemie ubezpieczeń społecznych. Dotyczy ono sposobu traktowania urlopów wychowawczych przy ustalaniu wysokości emerytury urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. Wpłynęło do TK 4 grudnia 2015 roku.

Podmiot inicjujący postępowanie: Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

„Pytanie prawne czy przepis art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie w jakim odnosi się do okresów, o których mowa w przepisie art. 7 pkt 5 tejże ustawy, przebytych przez ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 roku jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.” Czytaj dalej

Emerytka dostanie odszkodowanie. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Skarbu Państwa

Sprawa emeryta, który wygrał w SO i w SA odszkodowanie od Skarbu Państwa, została skierowana na rozprawę Sądu Najwyższego na 2 czerwca 2016 roku (I CSK 513/15) – o czym mowa we wpisie (i komentarzach): Emeryt wygrał w SO i SA. Skarga kasacyjna Skarbu Państwa w SN.

Tymczasem taka sama sprawa emerytki – skarga kasacyjna Skarbu Państwa, sygn. akt I CSK 350/15 – znalazła już szczęśliwy finał. Jest pierwszy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowania za rezygnację z pracy na rzecz emerytury:

11 maja 2016 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Skarbu Państwa.

Czytaj dalej

Wniosek do RPO w sprawie art. 53 ust. 4 (przeliczenie po „30 miesiącach pracy”)

Kibic zainicjował dyskusję o wniosku do RPO i zamieścił wzór wniosku – za co bardzo dziękuję Kibicowi oraz Autorce wniosku – a ponieważ zrobił to w komentarzu, więc zamieszczam te ważne treści jako niniejszy wpis, aby odwiedzającym Jotownię było łatwiej dotrzeć do wniosku (z mapy blogu) oraz do wyroków (na podstawie hasła: Wyroki).

W związku z tym, że dyskusja nad zaproponowanym wnioskiem do RPO w sprawie art. 53 ust. 4 nie jest kontynuowana, zapraszam wszystkich zainteresowanych złożeniem tego wniosku Czytaj dalej