PLEBISCYT 2019 – wysyłamy zgłoszenia do 10 sierpnia!

plebiscyt sędzia roku 2019 „Wakacje wakacjami 😉 ale mam prośbę o to, aby Ci z Państwa, którzy zdecydowali się na rekomendowanie kandydatury Pani Sędzi Moniki Miller-Młyńskiej w plebiscycie na „Obywatelskiego Sędziego Roku”, zechcieli podzielić się z nami uzasadnieniami”, napisał dzisiaj Kibic. Proszę, poniżej propozycja zgłoszenia.

 
Plebiscyt
OBYWATELSKI SĘDZIA ROKU
plebiscyt@courtwatch.pl 

Organizator
Fundacja Court Watch Polska

Plik pdf   Z G Ł O S Z E N I E
kandydatury do tytułu „Obywatelski Sędzia Roku 2019”

Monika Miller-Młyńska
Sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj dalej

Projekt ustawy „naprawczej” – proces legislacyjny w Sejmie

Proces legislacyjny projektu ustawy „naprawczej” po wyroku TK P 20/16 przeniósł się z Senatu do Sejmu, o czym szczegółowo napisał Kibicw komentarzu:

druk senacki nr 1175 Senackiemu projektowi „ustawy naprawczej” został nadany numer druku sejmowego, co uruchamia proces legislacyjny w Sejmie.

Druk nr 3720. Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:
Czytaj dalej

Błędy w uchwale Senatu z 12 lipca… z projektem ustawy „naprawczej”

/Aktualizacja 16.07.2019 r./

Nie popełnię dużego błędu, jeśli napiszę, że przedstawiam plon „czwartego” czytania – wykonanego przez użytkowników Jotowni – projektu ustawy „naprawczej” po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze P 20/16. Skierowana do Sejmu uchwała Senatu wraz z projektem ustawy – projektem, który pierwotnie był drukiem senackim nr 1175, następnie nr 1175 S – jest dostępna w postaci pliku pdf 1175uch. Ufff.
[Po zmianie 16.07.2019 r. plik pdf 1175uch_2].
Dzisiaj, 15 lipca 2019 roku senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych trafił do Sejmu, Czytaj dalej

Droga ustawowego rozwiązania problemu art. 25 ust. 1b

/Aktualizacja 12.07.2019 r./

druk senacki nr 1175 W porządku obrad trzydniowego posiedzenia Senatu, które rozpoczyna się dzisiaj o godzinie 11:00, znajduje się „Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Druki senackie: 1175, 1175 S”.

Projekt wniesiono 15 maja br. w celu dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca 2019 r., sygn. akt P 20/16 i przywrócenia „większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobrali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną”.
Proces legislacyjny inicjatywy ustawodawczej Senatu. Czytaj dalej

„Obywatelski Sędzia Roku 2019 – zgłoś kandydaturę!”

plebiscyt sędzia roku 2019 Fundacja Court Watch Polska oficjalnie rozpoczęła tegoroczną edycję plebiscytu na Obywatelskiego Sędziego Roku zachęcającym hasłem:

„Obywatelski Sędzia Roku 2019 – zgłoś kandydaturę!”

Fundacja wyjaśnia: „nagradzamy sędziów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się nie tylko wzorowym wykonywaniem swojej pracy, ale również godną podziwu prospołeczną postawą oraz działaniami wzmacniającymi zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Nie mniej istotnym elementem jest również zaangażowanie kandydatów w działania mające na celu zwiększenie wrażliwości całego środowiska sędziowskiego na potrzeby obywateli.”

W mojej – i nie tylko w mojej – ocenie, w tym roku szczególnie zasłużoną kandydatką, doskonale spełniającą wszystkie powyższe warunki, jest Pani Monika Miller-Młyńska, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj dalej

Połączone komisje senackie – posiedzenie 25 czerwca 2019 (art. 25 ust. 1b)

/Ostatnia aktualizacja: 26.06.2019 r./

druk senacki nr 1175 Na stronie Senatu dostępny jest senacki projekt ustawy nowelizującej ustawę emerytalną (druk senacki nr 1175) oraz wydane opinie instytucji i organizacji, a także 205 uwag obywatelskich, czyli kompletny proces legislacyjny wraz z dokumentami. Termin konsultacji społecznych był wyznaczony do wczoraj, 17 czerwca.

Jednocześnie wczoraj pojawiła się zapowiedź posiedzenia połączonych komisji: Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej

Czytaj dalej