Przesilenie. Nie tylko letnie przesilenie 2017

Dzisiaj jest najdłuższy dzień w roku. I dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest przesilenie! Nasza nieugięta, wytrwała, konsekwentna, koleżeńska… itd., nasza Droga Krystyna ma bardzo długi dzień na fetowanie… przesilenia w swojej sprawie przeciwko ZUS – wygrała w sądzie! Czytaj dalej

Reklamy

Urlopy wychowawcze – kontynuacja 12.12.2016 r.

Niniejsza informacja jest swoistą aktualizacją wrześniowego postu Baszki: Urlopy wychowawcze – petycja w Senacie. Ma na celu ułatwienie czytelnikom dotarcia do aktualnego stanu prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych.

senat-urlopy-wychowawcze Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (posiedzenie nr 53) senatorowie wyrazili opinię Komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).

Czytaj dalej

Koszt 216 mln, 216 mln, 216… Błąd czy manipulacja?

Odpowiedź na frapujące tytułowe pytanie nie jest tak ważna, jak ważny jest efekt – senatorowie na podstawie nierzetelnych wyliczeń ZUS, po rozpatrzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk nr 285) wnoszą o odrzucenie projektu nowelizacji art. 25 ust. 1b.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Wyświetl plik pdf Druk nr 285 S

Z przebiegu dotychczasowych posiedzeń w sprawie petycji P9-29/16 i następnie druku senackiego nr 285 widać, że pracę u podstaw trzeba prowadzić na każdym etapie – od początku. Tego, co już poznali senatorowie z Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji – i na tej podstawie jednak zdecydowali o inicjatywie ustawodawczej – nie wiedzą senatorowie z następnych komisji, tu: połączone posiedzenie dwóch komisji w dniu 8 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej