Urlopy wychowawcze – kontynuacja 12.12.2016 r.

Niniejsza informacja jest swoistą aktualizacją wrześniowego postu Baszki: Urlopy wychowawcze – petycja w Senacie. Ma na celu ułatwienie czytelnikom dotarcia do aktualnego stanu prac nad petycją w sprawie urlopów wychowawczych.

senat-urlopy-wychowawcze Podczas dzisiejszego posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (posiedzenie nr 53) senatorowie wyrazili opinię Komisji o petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie zaliczania urlopów wychowawczych do stażu emerytalnego (P9-43/16).

Czytaj dalej

Koszt 216 mln, 216 mln, 216… Błąd czy manipulacja?

Odpowiedź na frapujące tytułowe pytanie nie jest tak ważna, jak ważny jest efekt – senatorowie na podstawie nierzetelnych wyliczeń ZUS, po rozpatrzeniu w dniu 8 grudnia 2016 r. projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk nr 285) wnoszą o odrzucenie projektu nowelizacji art. 25 ust. 1b.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS
Wyświetl plik pdf Druk nr 285 S

Z przebiegu dotychczasowych posiedzeń w sprawie petycji P9-29/16 i następnie druku senackiego nr 285 widać, że pracę u podstaw trzeba prowadzić na każdym etapie – od początku. Tego, co już poznali senatorowie z Komisji Praw Człowieka Praworządności i Petycji – i na tej podstawie jednak zdecydowali o inicjatywie ustawodawczej – nie wiedzą senatorowie z następnych komisji, tu: połączone posiedzenie dwóch komisji w dniu 8 grudnia 2016 r.

Czytaj dalej

Czy dorabiający „starzy” emeryci na pewno nie stracą, jeśli przeliczenie zamiast co kwartał będzie tylko raz na rok?

W artykule red. Mateusza Rzemka: Dorabianie do emerytury – szczegóły zmian, na stronie „Rzeczpospolitej” czytamy:
Tylko jedna podwyżka rocznie
[…] rząd w swoich rekomendacjach proponuje, aby przeliczanie było możliwe tylko raz w roku. Emeryci i renciści dorabiający do swoich świadczeń nie powinni na tym stracić, znacznie rzadziej niż obecnie będą jednak dostawali podwyżki świadczeń.

Artykuł uzupełnia opinia prof. Gertrudy Uścińskiej, prezes ZUS:
Obecne zasady, które dają możliwość przeliczania świadczeń co kwartał, stanowią dla ZUS ogromne obciążenie. Obliczyliśmy, że w ciągu roku pracownicy ZUS podejmują ponad 4 mln takich działań. Każda taka decyzja przeliczeniowa wymaga bowiem wykonania pracy podobnej do ustalenia prawa do świadczenia. To zbyt duże obciążenie administracyjne dla Zakładu, a nakład pracy nie jest uzasadniony.

Czytaj dalej